КРЕДИТ ДЛЯ ВПО ТА АТО (ООС)

 

 

Подання заяви про намір участі в програмі

 

Що треба знати для подання заяви.


КРОК 1

3dmankrok1


Перевірити чи є право та зареєструватись

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 980 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла  (далі -Порядок)

 Право на отримання кредиту мають:

1) кандидати, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

2) кандидати, на яких поширюється дія пунктів 19-21 частини першої статті 6 або пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 Кредит надається за умови:

1) перебування кандидата та членів сім’ї кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або

наявності у кандидата та у членів сім’ї кандидата у власності житлової площі з моменту набрання чинності Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” до моменту подання заяви про намір отримати кредит (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564), що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу, або

відсутності у кандидата та у членів сім’ї кандидата на праві власності житлової площі та відсутності у них у власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 162, ст. 564) з моменту набрання чинності Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” до моменту подання заяви про намір отримати кредит;

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.

Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів залишок середньомісячного доходу кандидата та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум (загальний показник), визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1111 від 28.10.2021}

3) внесення кандидатом на особистий рахунок коштів, визначених абзацом дев’ятим пункту 6 цього Порядку.


ЗАЯВУ-АНКЕТУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МОЖНА ПОДАТИ ЧЕРЕЗ САЙТ РУ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛАКРОК 2

3dmankrok2


!!!Повідомлення про наявність коштів для надання кредиту на веб-сайті

  Обрати об'єкт

Об'єкти:

квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більше ніж 35 років тому чи реконструйовано не більше ніж 25 років тому

 

Кредит відповідно до цього Порядку надається виходячи:

з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

При цьому площа житла, що придбавається сім’єю з однієї особи (одинока особа) і є однокімнатною квартирою, становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі, а площа житла сім’ї з двох та більше осіб - не більш як 94,5 кв. метра загальної площі;

з договірної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування об’єкта, на придбання якого надається кредит, але не більше граничної вартості 1 кв. метра.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується позичальником за власний рахунок.

Одержувачі кредиту самостійно обирають об’єкти, на придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти кредиту, в межах адміністративно-територіальної одиниці за місцем реєстрації заяви про намір отримати кредит.

Для розрахунку суми кредиту вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничну вартість 1 кв. метра житла. Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінінфраструктури* відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,75 раза, для міст - обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб, а також населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж м. Києва та обласних центрів, - 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - 1,25 раза, для інших населених пунктів - опосередковану вартість у відповідній області.

Наказ Мінінфраструктури


КРОК 3

3dmankrok3


Подати заяву про надання кредиту та необхідні документи

  Паспорт споживчого кредиту

 

 
ДО УКЛАДЕННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ КАНДИДАТ/ПОРУЧИТЕЛЬ НАДАЄ ЗГОДУ НА ДОСТУП ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА ТА/АБО РУ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА ДО КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ ТА/АБО НА ПЕРЕДАЧУ ІНФОРМАЦІЇ ДО БЮРО ПРО КРЕДИТНИЙ ПРАВОЧИН З ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛОМ

КРОК 4

3dmankrok4


Затвердження Комісією Мінінфраструктури

Рішення Держмолодьжитла щодо надання кредиту

Отримати кредит:

     Укладення договорів:

1. [ Кредитний договір ] (затверджений РП від 21.03.2023, протокол № 39)

2. Договір купівлі – продажу житла (Продавець)
 
3. Договір іпотеки
 
4. Договори страхування на період виконання зобов’язань позичальником

НЕХАЙ НАСТУПНИМ КРОКОМ СТАНЕ КРОК ДО ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ У ВЛАСНІЙ ДОМІВЦІ!