ВИКЛИКАЄМО НАСТУПНИХ КАНДИДАТІВ НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СК

Відповідно до розподілу власних коштів (коштів статутного капіталу) Держмолодьжитла на січень 2020 року, затвердженого рішенням правління Держмолодьжитла від 06.02.2020 року протокол №11 Хмельницьке регіональне управління  Держмолодьжитла, повідомляє про наявність коштів для надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Держмолодьжитла в сумі  1 265 000  грн.

Шановні кандидати, які мають намір отримати пільгові кредити для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Держмолодьжитла та подали заяви-анкети які зареєстровані за номерами, а саме:

34. Блізіцький Д.С.

Вам необхідно  протягом 5 робочих днів ОСОБИСТО подати заяву про надання кредиту за рахунок коштів статутного капіталу до Хмельницького регіонального управління Держмолодьжитла.

Крім того повідомляємо, якщо не маєте намір отримати кредит у поточному періоді, Вам необхідно звернутися із відповідною заявою до Хмельницького регіонального управління  Держмолодьжитла. При цьому, реєстраційний номер заяви-анкети для отримання кредиту залишається незмінним, та право на отримання кредиту може реалізуватись у наступному періоді.

Важливо!!!

Перелік документів, які додаються до заяви про надання довгострокового пільгового кредиту для будівництва (реконструкції) та придбання житла для одинокого молодого громадянина

 • Анкета на отримання кредиту за формою, згідно з Додатком №18 до Положення про порядок надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу);
 • Копія паспорту (довідка про реєстрацію місця проживання особи, видана органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», в разі відсутності у документах, що посвідчують особу, відомостей про зареєстроване місце проживання (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);
 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла;
 • Довідка про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);
 • Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на кожного члена сім’ї);
 • Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 та довідка з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції;
 • Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • Копія посвідчення члена сім’ї загиблого;

Документи, необхідні для визначення платоспроможності, а саме:

 • Довідка про доходи, за формою затвердженою наказом Міністерства праці та  соціальної політики України  від 27 серпня 2004 року № 192 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 05 червня 2015 року № 591), з місця роботи  за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою);
 • Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами ДФС
 • Відомості або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;
 • Звітність про доходи за формою, встановленою органом державної податкової служби – для фізичних осіб-підприємців, з відміткою про подання у встановленому законодавством порядку;
 • Інші документи, що підтверджують доходи кандидата;
 • Документ, що посвідчує особу поручителя та документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя, а також заяву поручителя про згоду на те, що його доходи будуть враховані при розрахунку платоспроможності (кредитоспроможності) кандидата (крім випадків поруки другого з подружжя – члена сім’ї кандидата )– у разі забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором порукою;

 

Перелік документів, які додаються до заяви про надання довгострокового пільгового кредиту для будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодої сім’ї

 • Анкета на отримання кредиту за формою, згідно з Додатком №18 до Положення про порядок надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу);
 • Копії паспортів повнолітніх членів сім’ї (довідка про реєстрацію місця проживання особи, видана органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», в разі відсутності у документах, що посвідчують особу, відомостей про зареєстроване місце проживання (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);
 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла;
 • Довідка про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);
 • Документи, що підтверджують родинні стосунки;
 • Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на кожного члена сім’ї);
 • Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 та довідка з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції;
 • Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • Копія посвідчення члена сім’ї загиблого;

Документи, необхідні для визначення платоспроможності (надаються на кожного працюючого члена сім’ї), а саме:

 • Довідка про доходи, за формою затвердженою наказом Міністерства праці та  соціальної політики України  від 27 серпня 2004 року № 192 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 05 червня 2015 року № 591), з місця роботи  за 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою);
 • Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами ДФС
 • Відомості або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;
 • Звітність про доходи за формою, встановленою органом державної податкової служби – для фізичних осіб-підприємців, з відміткою про подання у встановленому законодавством порядку;
 • Інші документи, що підтверджують доходи кандидата;
 • Документ, що посвідчує особу поручителя та документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя, а також заяву поручителя про згоду на те, що його доходи будуть враховані при розрахунку платоспроможності (кредитоспроможності) кандидата (крім випадків поруки другого з подружжя – члена сім’ї кандидата )– у разі забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором порукою;