ДОВГОТЕМІНОВІ КРЕДИТИ ЛИШЕ 17,1% РІЧНИХ

Хмельницьке регіональним управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва" пропонується програма «Надання пільгових довготермінових кредитів за рахунок власних коштів Фонду».

 

Необхідні умови для участі у програмі:

  1. Вік учасників – до 35 років;
  2. Термін, на який надається кредит – до 20 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку;
  3. Власний внесок – не менше 10% + вартість житла, що перевищує нормативну площу;
  4. Відсоткова ставка за користуванням кредитом – 17.1%
  5. Нормативна площа – 21 м2 на кожного члена сім’ї + 20,5 м2 на сім’ю.

 

Для отримання кредиту кандидат подає до відповідного регіонального управління/іпотечного центру Фонду:

- заяву на отримання Кредиту;

 - анкету Позичальника.

При оформленні анкети-позичальника, та розрахунку платоспроможності,   кандидат повинен вказувати про наявність кредитів в інших фінансових установах, вразі наявності інших зобов’язань, то надати довідку з фінансової установи про залишок боргу та якість обслуговування кредиту.

 - паспортні дані повнолітніх членів сім'ї (оригінал паспорту Позичальника та його дружини/чоловіка (копію сторінок, що містить останнє фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про реєстрацію та наявність дітей, копії сторінок з реєстрацією або розірванням шлюбу), або документ, що його замінює;

- копію довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера;

-  довідку про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для громадян, що мешкають у сільській місцевості, ;

-   довідку про склад сім'ї   Ф-3;

-  копію свідоцтва про шлюб (у разі його укладення);

-  копію свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;

- довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого  та фактично  одержаного доходу протягом 6  останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою “затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні ”;

- документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч.  декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену  податковою інспекцією;

-  виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки

        - згода подружжя (інших членів сім’ї) на передачу в заставу майнових прав на житло, в яке       інвестуються  кошти (нотаріально посвідчене), або їх особиста присутність при укладанні договору застави майнових прав та договору застави квартири.

 Якщо позичальник є суб’єктом підприємницької діяльності, то він надає:

- фінансову звітність, затверджену податковою інспекцією;

- Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця

     Відповідальність за достовірність надання відомостей про себе несе позичальник. 

Документи приймаються Хмельницьким регіональним управлінням Фонду за адресою: м.Хмельницький, вул. Грушевського 87 (каб.414).